THÁNG TƯ ĐEN (LT)

Kính thưa bạn đọc,

     Bài báo trên đây của Lê Thiên, Dã-Thảo copy từ một file của Anh Longkangaroo forwarded đến. Thấy đúng quá nên DT mạn phép copy nguyên bản chánh. Vì  Longkangaroo không để xuất xứ nên DT không thể xin phép tác giả được, mong tác giả vui lòng. Bài viết gồm có 4701 words, cộng thêm hình ảnh Lê Thiên đưa vào nên làm thành 14 pages. Có delete vài hình ảnh, những hình giữ lại DT chỉ làm lớn lên hay nhỏ lại cho vừa với size của trang. Mẫu chữ được đổi sang “Times New Roman” cho dễ đọc và cùng với mẫu chữ của tất cả pdf Dã-Thảo đã post lên. Chỉ có hai hình cuối, ở trang 14, DT đã đưa xuống từ internet hy vọng các bạn, tác giả LT, và Anh Longkangaroo, sẽ bằng lòng khi thấy  hai hình đó. Enjoy reading!

Tháng TƯ ĐEN  < Please click here

                                                                                   DTQT.

                                                                        Sydney 10/04/2016.

a7.jpgGia đình anh Long
Longkangaroo