ANNA & ANDREI OF GEORGIA’S GOT TALENT 2016.

Thưa bạn đọc,

    Dã-Thảo copying this video from Flixxy.com on internet. It’s very good to see (but, make sure you don’t have any problems with your heart!!!).

     Dã-Thảo sao lại link này từ Flixxy.com trên internet. Xem rất hay, ( nhưng, phải chắc chắn tim bạn không có vấn đề gì cả!!!).

Thân mến, DTQT. 07/01/2018.

Anna and Andrei excite the judges and audience of Georgia’s Got Talent 2016 with their incredible acrobatic performance.

     Anny began her training at the National Circus School in Montreal at the age of 14, determined to become a professional acrobat.  At the age of 20 years, she joined Cirque du Soleil, where she was flying in a Russian Cradle groupe act. Shortly after arriving, she met Andrei Kalesnikau and found the perfect partner.  Together they created a Russian Cradle duo number that they named “ThroWings.”  Based on trust, mental force and love, the duo received the Gold medal at the Festival Mondial du Cirque de Demain in 2016.

     14 tuổi Anna bắt đầu huấn luyện tại National Circus School ở Montreal, quyết chí trở thành một acrobat thiện nghệ. Đến năm 20 tuổi, cô nhập vào hội Cirque du Soleil, ở đây cô biểu diễn nghệ thuật “bay” cho nhóm Russian Cradle. Không lâu sau khi đến, cô gặp Andrei Kalesnikau và đã tìm được một bạn đồng hành tuyệt vời. Cả hai tạo nên một cặp Russian Cradle có tên là “Throwings”. Chắc chắn vào tin tưởng, sức mạnh tinh thần và tình yêu, cả hai  nhận được Huy Chương Vàng tại Festival Mondial du Cirque de Demain năm 2016.

     Dã-Thảo chúc các bạn thưởng thức tài nghệ của cặp tài tử này trong dịp đầu năm 2018.

DTQT.