NGUỒNG GỐC CHÙA BA VÀNG.

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đưa video này từ internet vào trang nhà, rất hay, mời các Bạn xem ngay trước khi bị bọn phản động tìm cách xóa đi như một số video Dã-Thảo đã đưa lên trước đó.

Thân mến,

DTQT. 18/04/2019. 

Advertisements