DÂN TỘC TỘI NGHIỆP.

Làm vườn xong vào mở mail ra đọc,
Thấy Bạn Huy buồn nức nở non sông,
Chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ mất,
Mà dân mình bận rượu uống men say.

Đảng cầm súng, dân mình cầm ly rượu,
Uống đi em, sẽ quên hết hận thù,
Mất biển rừng, mất luôn đời son trẻ,
Ngủ đi em, mai mặt trời lên nhé,
Sẽ làm lại những gì giống hôm nay,

Ta lại vòng quanh lẩn quẩn đêm ngày
Bao giờ có được một ngày bình yên???

Thiệt buồn,
DTQT. 09/03/2018

THƠ PHAN HUY MPH

Tội nghiệp vô cùng dân tộc tôi!
Chẳng biết vì đâu mắc bệnh còi
Đến nay đã bốn nghìn năm tuổi
Mà như trẻ nhỏ mới thôi nôi

Hỏi ra mới biết đảng mẹ mìn
Cầm đầu là thổ phỉ Hồ Min
Đầu độc dân tôi bằng bùa ngải
Của tà thần Các mác Lê nin

Thuở trước khi chưa mắc phải ngàm
Dân tôi hùng cứ ở phương Nam
Bao lần đánh bại quân xâm lược
Quật khởi như là ngựa bất kham

Từ khi dính thuốc ngải bùa mê
Tình trạng dân tôi thật nảo nề
Bạc nhược, cầu an, và ích kỷ
Mất hồn, vô cảm nghĩa tình quê

Đảng muốn dân quên hận nước, nhà
Nhận thù làm mẹ, giặc làm cha
Gọi tên cướp nước thầy vĩ đại
Gọi thằng bán nước lão gia gia

Đảng bắt dân mang vác búa liềm
Khiêng hòm Các…

View original post 98 more words