NHỚ MẸ (Lê Minh Đảo)

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn mở Video bên dưới để nghe bài hát “Nhớ Mẹ” của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Huy Tam trình bày. Nhân post bài hát “Nhớ Mẹ” Dã-Thảo mời Bạn đọc bài thơ bằng Anh Ngữ do DT làm cách đây mười ba năm để mừng và tặng cháu nội gái của DT mới ra đời. Her name is Meilan-Jade,

Meilan

To My Grand-daughter

                           Meilan-Jade.

                           From your first day on earth,

                           I give you all my love, yes

                           You are so cute little Mei,

                           So pretty little Jade.

                           And when you’ve grown up

                           Be warm like the sun,

                           Bright like the star.

                           Be sensitive and romantic like the moon,

                           And I believe that you will then be,

                           Loved by everyone, Meilan

                           My dear, make no mistake.

                           Then love and be loved

                           My dear Meilan-Jade. *

                          Love from your Paternal Grandmother

                           For your first day on Earth.

                           Dã-Thảo Que Tran.

                           * Meilan is 13 years old now. I had made this poem when she was born. And I would like to post this on my site so she can read it.

Thân mến,

DTQT 21/09/2019.