NHỮNG KHU VƯỜN ĐẸP NHẤT

Thưa các bạn, 

     Dã-Thảo nhận được email của anh Longkangaroo, mở PPS của bạn Anh ra xem, bên cạnh đó là một số link của Anh Longkangaroo, DT thấy “Những Khu Vườn Đẹp Nhất” của Anh thật đẹp. Sau khi thưởng thức bài hát thật hay do Anh Longkangaroo lồng vào để trình bày cho “Những Khu Vườn Đẹp Nhất”, DT nghĩ đến các bạn và nhất định xin phép Anh để post lên trang web của mình và mời các bạn click vào link bên dưới để xem “NKVĐN”. Enjoy it! 

Thân mến,

DTQT 13/09/2017