NƯỚC MẤT NHÀ TAN.

Cùng bạn đọc thân mến,

     Đây là chuyện dài có thật trong đời Dã-Thảo, xin trích một đoạn trong “Chuyện Đời Tôi”, kể bạn nghe để nhớ lại một thời sau 30/04/1975, của hầu hết phụ nữ miền Nam VN ở lứa tuổi của chúng ta. Có một chuyện  DT muốn đưa ra đây để tất cả chúng ta cùng nhận thấy ngày nay xã hội VN, phụ nữ làm điếm rất nhiều là tại ai? DT muốn các bạn biết một sự thật mà DT là nhân chứng. Đó là chính phủ cs mở nhà điếm, đảng cs đã mở nhà điếm ngay từ lúc mới chiếm miền Nam của chúng ta. Mời các bạn click vào link dưới để đọc tiếp.

Thân mến,

                            DTQT.                             

NƯỚC MẤT NHÀ TAN  <Xin click ở đây

 tanker.jpg