NÓI VỚI NGƯỜI CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN.

Dưới chân tượng Lênin,

Có một gã ăn xin,

Mù hai mắt, mất một chân.

Trên ngực vẫn lủng lẳng huy chương!

Một người chiến sỹ Điện Biên!

Dâng Đảng cả cuộc đời và đôi mắt.

Đảng tưng bốc chiến công cao chất ngất,

Treo vòng hoa chiến thắng cổ Hồ già!

Lũ nịnh thần hát mãi khúc hoan ca,

Mở yến tiệc hằng năm mừng chiến thắng.

Chỉ còn anh…

Ngày dầm mưa giãi nắng!

Lê thân tàn qua phố để xin ăn,

Nhà của anh? Vườn hoa Lênin!

Giữa Hà nội để làm nơi chó ỉa.

Ngày lại ngày thân tàn anh chốc ghẻ,

Đói và nghèo thay Đảng gắn trăm sao!

Này! Này anh!

Đánh giặc Pháp “Nốc ao”!

Sao chẳng đánh lũ cầm quyền hèn mạt?

Móc mắt chúng để đòi anh đôi mắt,

Chặt chân kia để đòi lại chiếc chân?

Hỡi anh hùng bộ đội của nhân dân!

Trần Nguyễn Diệu Nguyên.

Rose đậm