TỘI ÁC MỔ CƯỚP NỘI TẠNG TẠI TRUNG QUỐC

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo nhận được link này từ Anh Longkangaroo sáng nay, vừa nghe vừa copy video để reblog lên trang nhà, mời các Bạn lắng nghe, xin đừng bỏ qua và nhận xét những gì đã và đang xảy ra tại Trung Quốc. Tiếp theo đó là video thứ hai, thứ ba, thứ tư…Mời Bạn click vào video để nghe, đề phòng và đừng để dân ta lọt vào tay cộng sản trung quốc. Cảm ơn Anh Longkangaroo rất nhiều.

Thân mến,

DTQT. 14/03/2019

Scan0219.jpg