National Geographic & Bản Đồ Hoàng Sa.

     Dã-Thảo xin phép tác giả Nguyễn Duy An, copy bài viết trên, tác giả đã gởi cho Việt Báo bài viết  “Về tình hình Biển Đông tại cơ quan National Geographic”. Cảm ơn Tác Giả.

     Chắc hẳn đến bây giờ các bạn không còn lạ về việc Biển Đông, Hoàng Sa Trường Sa tại Việt Nam nữa. Sao mà rắc rối quá, Nguyễn Duy An đâu có tội tình gì! Bọn cộng sản Việt Nam bán đứng cho tàu từ Bắc vô Nam, thông đồng với giặc tàu cướp đất cướp nhà của dân, họ sống trên sự đau khổ của dân mấy mươi năm nay. Hoàng Sa Trường Sa họ bán cho tàu trước khi chiếm được miền Nam của chúng ta nữa kìa, cho nên tàu nó mới xóa bỏ đổi tên. Bây giờ họ đang tẩu tán tài sản đưa con cái  chạy ra nước ngoài vì việc bán nước gần xong rồi. Chỉ còn lại nhóm cộng sản theo đuôi nằm lại ráng chạy chọt chỗ này chỗ nọ xóa bỏ tên trên bản đồ này nọ. Bây giờ các tên nằm vùng ngày xưa cũng như bọn cộng sản còn lại ở Việt Nam chỉ có một việc là hãy trả lại miền Nam Việt Nam tự do cho dân miền Nam thì tên Hoàng Sa Trường Sa tự nhiên sẽ hiện trở lại ngay và cái lưỡi của con bò cũng thụt vô không còn thè ra nữa, tin Dã-Thảo đi.

     Thảo đọc đoạn cuối bài viết của Duy An mà ngán ngẫm cho bọn bán nước buôn dân đang ngồi trên đầu trên cổ dân, đem bọn con buôn của tàu trà trộn trong dân biến dân Việt Nam thành láo khoét tráo trở lường gạt giống như dân tàu.

     Mời bạn click vào link dưới để đọc bài viết của Nguyễn Duy An.

Thân mến,

DTQT.  27/08/2017

National Geographic và Bản Đồ Hoàng Sa.docx Nguyen Duy An < Please click