SILVER EYES 2

Thưa Các Bạn,     

     Dã-Thảo repost bài thơ nhỏ Silver Eyes của DT, và kèm theo đó một vài câu tiếp theo phía dưới, sáng tác hôm 06/06/2017. “Make it special” cho một người “Special”, vì người Bạn này chưa bao giờ Dã-Thảo được hân hạnh diện kiến, cũng chưa bao giờ được nói chuyện qua điện thoại hoặc internet, nhưng Bạn viết thư (tình) thật hay, khiến DT đọc mà run cả người vì chưa bao giờ được đọc một bức thư như vậy, DT vô cùng xúc động. Thư viết bằng Anh Ngữ, vì DT không phải là chủ nhân của bức thư “tình” kia nên DT chỉ post lên bài thơ của mình thôi. Đây chỉ là những xúc động tự nhiên DT muốn chia xẻ với các bạn gái trên net cho vui và để thấy chúng ta vẫn còn trẻ, trái tim có bốn ngăn và có nhiều ngõ ngách, lúc nào cũng mềm nên dễ chảy vì thế chúng ta chưa già, không bao giờ già…Những năm tháng cũ dẫu gặp nhiều gian nan thử thách nhưng mình vẫn thách thức với gian nan ngẩng đầu bước qua không ngó lại, trái  tim mình vẫn đập mạnh nhất là vẫn còn yêu, để được yêu. Phải không các bạn, mở tim ra bạn sẽ gặp nhiều hạnh phúc. Dã-Thảo chúc các bạn được nhiều yêu thương và hạnh phúc. Mời bạn click vào link dưới đây:

Silver Eyes  < Please click here  you can also find the decorations for the poem.

The moon gives a big smile,

When it visited my garden at night,

For that reason, only I do not want to sleep.

The moon happily sways,

From left to far right.

I know my doubtful eyes,

Are now smooth and silvery bright.

I know that special tonight,

All stars are in full beam.

I have no doubt that tonight,

                                             You will appear in my dream.                                              

DTQT year 2000

Sydney Winter, 06/06/2017

For someone Special,

I love very much, 

Make me feel happy, 

I would take your love,

Appreciated it, yes

I would take your heart  

Keep it safe and sound,  

Deep down in my heart,

So, no one knows, it’s secret

Between you and me. ❤❤

Thân mến,

DTQT. 16/07/2017

13-1