NHỮNG NGƯỜI LÍNH MỸ…SAU CUỘC CHIẾN.

Kính thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đọc “Những Người Lính Mỹ…Sau Cuộc Chiến” của Nguyễn Duy An, được biết qua lời giới thiệu của trang Website “Buồn Vui Đời Lính”, “Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic, đó là một tổ chức văn hóa lớn nhất thế giới. Bài viết của Ông mang theo một thông tin đặc biệt”.

     Nguyễn Duy An viết rất tự nhiên, thành thật, và rất cảm động. DT viết ở đây không nói hết được cảm xúc của mình khi đọc văn Duy-An nên, Thảo mời bạn click vào link dưới để cùng đọc. Enjoy reading!

     Thân mến, DTQT.

Những Người Lính Mỹ…Sau Cuộc Chiến   < Please click.