TỐI HẬU THƯ CỦA THƯỢNG TỌA

Cùng Các Bạn thân mến,

     Mời Bạn xem video của Thượng Tọa Thích Thông Lai nói về tình hình Việt Nam và trường hợp của Nguyễn Phú Trọng.  Chắc chắn gia đình Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng về việc NPT còn hay mất, nhất định không cứ im hơi lặng tiếng hoài như vậy. Mời Bạn lắng nghe Thầy Thông Lai phân tích. Việt Nam bây giờ như rắn không đầu, chớ để bọn tàu “bổn cũ soạn lại”, tạo một Nguyễn Phú Trọng giả thay thế chức Chủ Tịch Nước để cai trị dân VN. Tuy thế Dã-Thảo cũng rất dè dặt khi post tin này. Mong Các Bạn thông cảm.

     Giữa lúc đất nước ngã nghiêng, Thượng Tọa đã đứng ra vận động tất cả đồng bào trong và ngoài nước như thế này thật là đáng kính phục. (Video của Thầy bị họ xóa, mời Bạn xem video cập nhật ở dưới.) 

Thân mến,

DTQT 12/10/2018.

Video trên bị xóa bỏ nên Dã-Thảo đưa một video khác để thay thế, mời Bạn click vào xem. Bạn đừng chậm họ có thể kéo xuống nữa đó. Nguyễn Phú Trọng chết thiệt rồi…

Tin Cập Nhật về Nguyễn Phú Trọng