TÒA ÁN RA LỆNH CHO OBAMA PHẢI TRẢ LẠI…(YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo mời Bạn nghe tin tức nước Mỹ, qua YouTube tiếng Việt. Bạn sẽ nghe những tin mà có thể chưa nghe tới bao giờ. Sau đó Bạn có thể click vào những đề tài trên video để theo dõi những tin cập nhật. Chúc Bạn một ngày  vui.

Thân mến,

DTQT. 12/08/2020

Hoa Phu Dung