FAI-FOO

     Dã-Thảo copied bài thơ này của Nhà Thơ Dư Mỹ hồi tháng năm mà mãi đến nay là tháng tám DT mới post lên chia xẻ với các Bạn. Sorry Bạn nhé.

Du My Du My.docx Tặng Dã-Thảo cùng bạn hữu Fai-Foo xa xứ  < Please click

Hoi An DT
Pho co Hoi an

Advertisements