THƯƠNG CA TIẾNG VIỆT (KYO York + Ju Uyên Nhi)

Cùng Bạn Đọc,

Hôm nay buồn quá, Dã-Thảo vừa làm việc vừa khóc đó Bạn biết không! Vừa nói chuyện với Bạn xong, đặt điện thoại lên nệm giường là nức nở một hồi rồi mới ngồi dậy đi dọn dẹp nhà cửa. Xong lên mở PC đọc tin tức rồi lại xúc động nên thôi không nghe tin tức nữa.

Mở Website vào trang của mình đọc lại những những bài cũ, nhân thấy có những bài hát của một ca sĩ người Mỹ hát thật hay, Dã-Thảo đưa xuống khá lâu, nhưng bận nên không post lên. Hôm nay buồn quá nên mở ra nghe một người Mỹ hát nhạc Việt và nói tiếng Việt thuần thục như một người có học về văn chương Việt Nam. Mời Bạn lắng nghe Kyo Yok và Ju Uyên Nhi song ca. Thảo chắc Bạn sẽ rất vui, vì Thảo cũng đang tìm vui.

Thân mến,

DTQT. 08/01/2021.