XIN MỜI CÙNG XEM.

Đây là file của chị bạn ở Mỹ Fwd cho Dã-Thảo. XIN MỜI CÙNG XEM…ONE OF THEWS BEST SHOW. Màn biểu diễn hay nhất thế giới, không xem rất tiếc trong tìm kiếm tài năng Anh 2016.

DTQT  13/10/2017

 – YouTube 

https://www.youtube-nocookie.c om/embed/AGviMCywJSM?rel=0  

 

Advertisements