ĐẢNG BÂY GIỜ.

     Dã-Thảo không có tài…như Phan Huy cho nên xin phép Phan Huy cho DT Reblog bài thơ: “Đảng Bây Giờ” để được “Chửi Ké” với bạn tri âm của mình. Mời bạn đọc nghe thử có hay không!

Thân mến,
DTQT.

THƠ PHAN HUY MPH

Đảng bây giờ như con chó điên
Cắn chùng, cắn bậy, cắn quàng xiêng
Cắn người yêu nước còn chưa đủ
Cắn cả ông bà lẫn tổ tiên.

Đảng bây giờ như con chó khùng
Sủa tiều, sủa hoảng, sủa lung tung
Sủa anh tư bản xong bèn liếm
Sủa lão khựa Tàu rồi lại hôn.

Đảng bây giờ như con chó già
Hêt thời, hết vận, sắp thành ma
Về nơi hoả ngục theo Hồ tặc
Chịu cực hình của quỷ Diêm la.

Đảng bây giờ như con chó dại
Nhe nanh thè lưỡi đầy nước dãi
Mọi người ghê tởm đều tránh xa
Sợ lây trùng độc của chủ nghĩa.

Đảng bây giờ như con chó lết
Nhân dân vây đánh nằm chờ chết
Còn ráng gân cổ sủa gâu gâu
Điều bốn muôn năm, đảng bất diệt.

https://fdfvn.wordpress.com

View original post