CHẠY ĐÂU CHO THOÁT (Thời Sự Thế Giới)

     Cùng Bạn Đọc,

Lang thang trên mạng chiều nay,

Dã-Thảo xem được vi-de-o này,

Thấy vui nên post lên đây,

Chia xẻ với Bạn cho hay với người.

Xin phép Thời Sự Thế Giới,

Cho Thảo re-blog vi-de-o này,

Có gì trục trặc nói nhau,

Xin đừng cắt bỏ đau công Thảo, buồn.

Cảm ơn Thời Sự rất nhiều,

 Theo dõi Thời Sự mỗi chiều không quên.

Thân mến,

DTQT. 28/09/2019.