KHUẤY CÁI NGỌT NGÀO.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     Dưới đây là một bài hát được ca sĩ Ricky Martin trình bày. Dã-Thảo dịch lời sang tiếng Việt, giữ trong file cũng lâu rồi. Hôm nay ngồi soạn lại các bài viết tình cờ “bắt” được bài dịch của bài hát vui nên, DT muốn share với Các Bạn xa gần cùng xem. Thảo đưa video Ricky Martin đang nhảy cùng với các ca sĩ trong ban nhạc vào, hơi rộn ràng một chút, nhưng giải trí thì cũng được lắm! Bạn có thể hát theo bằng tiếng Anh, có bản dịch tiếng Việt, Bạn đọc xong rồi nghe nhạc sẽ hiểu Ricky hát những gì.

Thân mến,

DTQT  30/08/2018

“Shake Your Bon-Bon”

I’m a desperado underneath your window.
I see your silhouette.
Are you my Juliet?
I feel a mad connection with your body.
Shake your bon-bon, shake your bon-bon,
S
hake your bon-bon.

I wanna be your lover, your only latin lover.
We’ll go around the world in a day.
Don’t say no, no.
Shake it my way, oh shake your bon-bon,
shake your bon-bon, shake your bon-bon.

[CHORUS:]
Hola Amiga, hola Amiga.
You’re my temple of desire.
We’ll go around the world in a day.
Don’t say no, no.
Shake it my way, oh shake your bon-bon,
shake your bon-bon, shake your bon-bon.

You’re a Mata Hari.
I wanna know your story.
In the Sahara sun I wanna be the one that’s gonna come and take you,
make you shake your bon-bon, shake your bon-bon, shake your bon-bon.
Up in the Himalayas, C‘mon I wanna lay ya.

We’ll go around the world in a day.
Don’t say no, no.
Shake it my way, oh shake your bon-bon,
shake your bon-bon, shake your bon-bon.
 

Ricky Martin

Bản dịch ra Việt ngữ:

Khuấy Cái Ngọt Ngào Trong Em.

 

Tôi là phạm nhân dưới cửa sổ nhà em,

Tôi thấy bóng em,

Có phải Em là Juliet ?

Tôi cảm thấy tôi cùng em ân ái mặn nồng,

Hãy khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên cái ngọt ngào trong em.

 

Tôi hình như làm người tình của em,

Người tình Latin duy nhất của em,

Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới,

Một ngày thôi.

Đừng nói không, không.

Hãy khuấy động lên theo cách của tôi,

Ôi, khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên cái ngọt ngào trong em.

 

Hola Amiga, Hola Amiga.

Em là ngôi nhà thờ cầu nguyện của tôi,

Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới,

Một ngày thôi, em đừng từ chối.

Hãy khuấy động theo cách của tôi,

Ôi, khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên cái ngọt ngào trong em.

 

Em là một Mata Hari,

Tôi hình như biết câu chuyện của em,

Trong cái nắng Sahara,

Hình như tôi là người đã đến mang em ra,

Khiến em phải khuấy động lên,

Sự ngọt ngào của em.

Khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên cái ngọt ngào trong em.

 

Vội vã lên em.

Tôi đưa em lên tận đỉnh Himalayas.

Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới,

Một ngày thôi, em đừng từ chối.

Khuấy động theo cách của tôi,

Ôi, khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên sự ngọt ngào của em,

Khuấy động lên cái ngọt ngào trong em

Dã Thảo dịch,

Dựa theo bài hát “Shake your Bon Bon”

(Ricky Martin Lyrics)