CHỈ CÓ Ở VN THÔI.

Ông Trời ngó xuống mà coi,

Chúng con đi học qua cầu gió bay,

Nhìn hai tấm ảnh phía trên,

Chúng làm lãnh đạo được sao hỡi Ngài !!!

Tôi qua sông đi học  < Xin click ở đây, mời các bạn đọc thêm

 

 

Advertisements