TÌNH HÌNH THẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ( Linh Mục Nguyễn Văn Khải)

Cùng Bạn Đọc,

Dã-Thảo xin phép chủ nhân “TUAN VIDEO NGUYEN” cho Dã-Thảo được reblog this video (posted trên You Tube 29 Sept 2015), thành thật cảm ơn Anh.

Mời Bạn đọc theo dõi video này trước khi video bị chận lại. Một cuộc nói chuyện tuyệt vời của một vị Linh Mục, nhưng nói chuyện như một người dân Việt Nam bình thường chứ không như một Linh Mục, Nguyễn Văn Khải. Video rất hay, rất đáng được theo dõi và suy nghĩ.

Thân mến,

DTQT 03/05/2023.

Hình ảnh con đường đẹp nhất thế giới