CÓ PHẢI XUÂN VỀ.

t10.jpeg
  Có Phải Xuân Về <Xin click ở đây.

Long lanh sương bạc đầu cành,

Nhẹ nhàng xuân lại vây quanh nụ hồng.

DTQT

Advertisements