WHAT DO YOU WANT? (Noy Thaithulee)

Cùng Bạn Đọc,

     Cảm ơn Anh Longkangaroo, đã gởi cho Dã-Thảo bản nhạc thật hay, đã khuya rồi nhưng Thảo vẫn cố gắng reblog để share với các Bạn nghe cho vui. Có gì cần tiếp sáng mai DT “edit” cũng không sao. Dã-Thảo cũng không quên cảm ơn tác giả Noy Thaithulee.

Thân mến,

DTQT. 12/08/2019.

24824310_1592027634223669_1001971897_n

Advertisements