KHỦNG BỐ TRẮNG.

Dã-Thảo mới nghe tin tức sáng nay,
Sài Gòn lụt lội, xe lôi chậu người.
Biết bây giờ dân mình sống ra sao
Mà lụt lội tứ bề, mưa hay nắng.
Đời đã vậy lại còn bị khủng bố,
“Bắt ban ngày, bắt cả giữa ban đêm”
“Bắt cho hết những người dân yêu nước.”
Thật đói khổ chẳng làm sao biết được!

DTQT. 13/10/2017

1-3312-1442370495.jpg

THƠ PHAN HUY MPH

Càng khiếp sợ, đảng sẽ càng hung dữ
Như chó điên bị dồn sát tận chân tường
Sẽ cắn càn, cắn bậy, cắn lung tung
Và nhất là những người con yêu nước.

Bởi yêu nước là chống Tàu xâm lược
Làm xấu đi mười sáu cái chữ vàng
Mà quan thầy đại hán đã ngênh ngang
Quàng vào cổ bọn tay sai hèn nhát.

Đảng trót hứa bốn điều làm cho tốt
Từ sau ngày lạy chủ ở Thành Đô
Sẽ lừa dân bán đứng mảnh cơ đồ
Sẽ đàn áp thẳng tay người phản kháng.

Vì lẽ đó, đảng làm khủng bố trắng
Dùng kinh hoàng hòng khuất phục nhân dân
Nắm thật chặt cái gọi là chuyên chính
Dù chỉ là chuyên chính của côn an.

Kể từ đó mở đầu màn bắt bớ
Bắt ban ngày, bắt cả giữa ban đêm
Bắt công khai, bắt nguội…

View original post 76 more words