ELVIS PRESLEY SONGS.

Cùng Bạn Đọc,

     Nhân ngồi buồn, lên net nghe nhạc cho vui, Dã-Thảo mời Bạn cùng nghe những bản nhạc rất dễ thương do Elvis Presley trình bày, bài hát chỉ kéo dài vài phút thôi, chắc chắn sẽ không làm mất thời giờ của các Bạn. Mỗi bài hát đều có lời kèm Bạn có thể hát theo cho vui. Đây là những bài hát mà lúc còn trẻ Dã-Thảo rất thích nghe và, bây giờ ngoài bảy mươi tìm lại nghe…vẫn còn lưu luyến…

Thân mến,

DTQT. 19/05/2019.

Lyrics

Hold me close, hold me tight
Make me thrill with delight
Let me know where I stand from the start
I want you, I need you, I love you
With all my heart

Every time that you’re near
All my cares disappear
Darling, you’re all that I’m living for
I want you, I need you, I love you
More and more

I thought I could live without romance
Until you came to me
But now I know that
I will go on loving you eternally

Won’t you please be my own?

 

It’s Now Or Never

»» LYRICS HERE ««

It’s now or never,
come hold me tight
Kiss me my darling,
be mine tonight
Tomorrow will be too late,
it’s now or never
My love won’t wait.

When I first saw you
with your smile so tender
My heart was captured,
my soul surrendered
I’d spend a lifetime
waiting for the right time
Now that your near
the time is here at last.

It’s now or never,
come hold me tight
Kiss me my darling,
be mine tonight
Tomorrow will be too late,
it’s now or never
My love won’t wait.

Just like a willow,
we would cry an ocean
If we lost true love
and sweet devotion
Your lips excite me,
let your arms invite me
For who knows when
we’ll meet again this way

It’s now or never,
come hold me tight
Kiss me my darling,
be mine tonight
Tomorrow will be too late,
it’s now or never
My love won’t wait.

800.jpg K