GỞI NGƯỜI TÌNH ĐẦU

  GỞI NGƯỜI TÌNH ĐẦU

Tình yêu đầu đời đang đẹp,

Mà anh dại bỏ đi thật uổng

để ngày nay người ta ngồi nhớ lại

cứ tiếc hoài.

 

Anh biết không?

Ngày đó, thư trả lời anh,

viết rồi cứ để hoài trong tập.

 Muốn đưa anh mà cứ sợ chúng bạn cười.

Thôi thì nhờ con chim xanh

trong lớp đưa thư,

 

Để sáng hôm sau, giờ ra chơi

thấy mặt anh tươi cười hớn hở

Để người ta thấy sân trường

hôm nay đẹp mà thương

Để hoa phượng đỏ tươi rơi đầy mặt cỏ,

như tình yêu mình đó, thuở học trò.

DÃ-THẢO 20/12/2002

Kỷ niệm thời cắp sách đến trường

          Trần Quý Cáp Hội An QN VN.      
canh dep