THƯỢNG TOẠ THÍCH THÔNG LAI NÓI CHUYỆN.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe Thượng Tọa Thích Thông Lai nói chuyện cùng đồng bào trong và ngoài nước. Dã -Thảo hân hạnh giới thiệu đến các bạn vì Thầy nói rất hay. 

     Video tiếp theo là cuộc biểu tình chưa từng thấy của các Tu Sĩ Phật Giáo tại California. 

Thân mến,

DTQT. 19/06/2018.