VUA HÙNG MẮNG HỒ TẶC

Kính thưa các bạn,
     Phan Huy của Dã-Thảo ngày còn đi học ở trường Trần Quý Cáp Hội An hiền ghê lắm, không hiểu sao lúc này trở nên hung hăng và hay mắng mỏ quá chừng, nhất là những bọn tham lam quyền quý ăn hối lộ dơ bẩn ở VN, quan to quan nhỏ chẳng tha tên nào. Mà Dã-Thảo tôi cũng muốn được nửa phần cái tài mắng thành thơ, không biết ở đâu của Phan Huy mà chảy ra không ngớt như suối thế nữa. Nhất là bài thơ này thì DT chịu quá. Nhất là bốn câu kết:
          “Đảng ấy bây giờ là họa nước 
          Khôn hồn mi hãy dẹp ngay đi
          Nếu không đừng trách ta nghiêm khắc 
          Ba đời con cháu sẽ tru di”.
Hay, hay quá Phan Huy ơi, cho DT Reblog Post này nhé.

Thank you,
DTQT.

THƠ PHAN HUY MPH

Đứa nào ngồi đó trước đền ta
Có phải là thằng Hồ gian tà
Đến mượn danh ta mà lừa phỉnh
Chém mướn, đâm thuê, bán nước nhà.

Tổ quốc từ ngày ta dựng lên
Anh hùng, hào kiệt biết bao phen
Đã làm rạng rỡ hồn sông núi
Duy chỉ mi làm nước đảo điên.

Ai bảo mi đi rước Cộng tà
Sang chầu quốc tế Mạc tư Khoa
Đem chi chủ nghĩa hoang đường ấy
Về úp lên đầu con cháu ta.

Ai bảo mi làm lính đánh thuê
Cho bầy Xô viết lẫn Trung huê
Quên đi cái kẻ thù truyền kiếp
Nghìn năm lệ thuộc khổ ê chề.

Ai bảo mi bày trò ruộng đất
Giết oan hàng chục vạn sinh linh
Hận thù tiêu tán hồn dân tộc
Giai cấp ly tan những mối tình.

Ai bảo mi còn gây chiến chinh
Miền Nam dân…

View original post 75 more words