THÍCH TUỆ SỸ (Tưởng Năng Tiến)

Cùng Bạn Đọc,

Vừa mới đọc xong file này trên “Sổ Tay Thường Dân”, Dã-Thảo muốn xin phép Anh Tưởng Năng Tiến của “Sổ Tay Thường Dân” cho Dã-Thảo Đăng Lại (Reblogg) bài viết này lên trang nhà dathaoqutrn để mời Các Bạn trong và ngoài nước của DT cùng đọc để cảm thông về những gì đã và đang xãy ra cho Phật Giáo tại VN. Thành thật cảm ơn TNT.

Thân Kính,
DTQT.

Ảnh của Paul Militaru

sổ tay thường dân

Tôi sống hơi lâu, qua hai ba thế kỷ (và thể chế chính trị) nhưng chưa bao giờ nghe lắm lời than phiền về chùa chiền và tăng lữ như ở chế độ hiện hành:

Thái Hạo: “Chùa, còn gọi là tịnh xá, là thiền môn, tức là chốn thanh tịnh để tu hành. Bất cứ chùa nào khuyến khích hay quảng bá nhằm thu hút dân chúng đến để thu tiền hoặc sử dụng các dịch vụ thì đều không phải chùa. Nó là các cơ sở kinh doanh núp bóng chùa. Kéo nhau đến những nơi như thế đều là đang tiếp tay và làm giàu cho bọn gian thương, vừa bị mất tiền, vừa bị cười vào mặt.”

View original post 1,389 more words