MỘT NGÀY VỀ NGOẠI.

Kính thưa Các Bạn xa gần,

     Dã-Thảo mời các bạn về thăm quê của DT, Hội-An, nhỏ như cái chén. Nhưng quê DT có sông sâu nước trong, uống được, có “Bắp Sang Sông” khi nấu chín thơm “Phứt”, ai cũng muốn có một trái để “Cạp” thử! Có mít ướt cắn không đứt, nhai không nát, phải nuốt trọn nguyên múi để “nghe” cái ngọt thấm dần vào lưỡi rồi lan tỏa khắp châu thân. Ngọt làm sao quê hương tôi! Hội An. Sau đây là hồi ký “Một Ngày Về Ngoại” của DT, mời Bạn Đọc.

Một Ngày Về Ngoại  < xin click ở đây

dfhrkdqq_1792gz46h6f2_b