KHI CHO VỢ ĂN…

Kính gởi nhà thơ Trần Hoài Thư,

     Dã-Thảo không biết có phải Chị đang nằm bệnh viện hay không. Vì thấy bài thơ “Khi Cho Vợ Ăn” sáng nay trên “Thư Quán Bản Thảo/THT, Dã-Thảo đọc mà nghe lo lắng, chỉ mới biết qua Thư Quán mấy hôm nay mong Anh không chấp. Xin phép Anh cho Thảo reblog bài thơ này. Cảm ơn Anh.
DT thành thật cầu chúc cho Chị chóng khỏe mạnh.

Trân trọng,
DTQT. 18/09/2018

BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Mình khoe hôm qua tổng thống Trump đến thăm
Ông hứa ông sẽ cho mình một triệu
Tôi chúc mừng mình. nhưng lòng tôi đứt đoạn
Nè, mình hãy  hả miệng ra,  hãy gắng mà ăn
Nếu mình muốn ông  lần tới  đến thăm

Mắt của mình  như ngời lên màu nắng tháng năm
Miệng mình há ra,  đợi chờ chiếc muỗng
Tay tôi hơi run vì thấy mình quá tội
Tự nhiên lòng tôi cảm thấy thật bao dung
Đây chính là tình yêu, và phần thưởng  Ngài ban
Ngài bắt tôi thay Ngài cứu người khổ nạn
Ngài không nói Ngài dùng miệng tôi an ủi
Và Ngài cho tôi quà tặng quí:  niềm vui

Vâng, niềm vui khi thấy mình ăn ngon
Khi  chiếc miệng như con chim con chờ mồi mẹ mớm
Từng muỗng đút, miệng tôi cũng hả theo hồi hộp
Tôi cũng đang được…

View original post 9 more words