ON A LONG TRAIN JOURNEY

On a long train journey from Sydney to Melbourne   < Xin Click ở đây.

Melbourne

 

Advertisements

TO MY CHILDREN.

HOA 010.jpg

Following the trail of comet,

You came to this earth through Mum.

As I am your mother I believe that:

You are a very good, co-operative person,

A very pleasant one to live with.

And as I am your mother,

I want to tell you that:

I love you very much my dear.

Dã -Thảo Quế Trần

16/01/2016.

 

MOTHER.

Soft, beautiful

Giving, caring, loving.

A blue Pacific Ocean

Wonderful.

Dã-Thảo Quế Trần.

16/01/2016.

 

TREE.

Big, tall.

Shading , cooling, murmuring

This is my love:

Green.

Dã-Thảo Quế Trần.

16/01/2016.

SAO EM DÁM.

     Xin gởi đến Bạn Đọc bài thơ “Sao Em Dám”, bản chuyển ngữ từ bài thơ “How Dare I” bằng Anh Ngữ của Dã- Thảo, đã đăng trong “Carnival of Poets” do LMRC phát hành. First printed in 1998 by Jackson Press Pty Ltd Sydney Australia. Trên trang này bạn sẽ thấy hình gia đình, chụp nhân ngày sinh nhật của DT năm 2010. Chúc bạn một ngày thật vui.

DTQT.

Sao Em Dám    < Xin click ở đây.

Evie Sophia and her friend

t28.jpeg

THE HEALER.

Kính thưa bạn đọc,

Bài thơ này Dã-Thảo sáng tác năm 1998, có đăng trong Carnival of Poets, An anthology of poetry, do Liverpool Migrant Resource Centre Ltd Sydney NSW Australia phát hành năm 1998. Sau đó DT chuyển sang tiếng Việt và có post trên trang website của hội Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An ở California USA. Một số thơ và truyện ngắn trên trang web của DT đều đã có đăng trên anthology của LMRC và CHSTQC. Tuy nhiên DT vẫn muốn có một trang cho riêng mình nên mới cố gắng được ba tháng nay. Vì vừa tự học trên “net” vừa” đánh lộn” với chính mình nên không tránh được lầm lẫn, mong các bạn vui lòng bỏ qua. Thank you.  Thân mến, DTQT.

t37Người Chữa Bịnh    < Xin click ở đây.