LỜI ANH BỘ ĐỘI.

     Này các anh quân nhân, sao các anh không làm một cuộc cách mạng chống bạo quyền cộng sản, sức mạnh quân đội súng đạn trong tay, giúp dân đi đừng thờ ơ nữa, các anh phải vào cuộc mới được, chỉ có các anh mới làm nên đại sự.

DTQT.

THƠ PHAN HUY MPH

Tại sao lại phải trung thành với đảng?
Đến nước này còn bịp bợm không thôi
Đảng tôi ơi, mặt nạ đã rơi rồi
Ngoan cố mãi chỉ làm thêm tội ác.

Tôi đã biểt kẻ tự xưng là bác
Chẳng qua là một cực ác cùng hung
Một quốc tế tay sai, một đầu sỏ gian hùng
Là đầu mối của tai nhà hoạ nước.

Tôi đã rõ đảng tự phong “cứu quốc”
Chẳng qua là lũ đánh mướn tay sai
Gây chiến tranh theo lệnh của quan thầy
Xương máu Việt tô hồng cho chủ nghĩa.

Tôi đã chán đến chừng như nôn mữa
Những cai thầu Cộng sản của hôm nay
Qủi chúa ma vương ngất ngưỡng trên ngai
Khốn khiếp, bạo tàn, phản dân hại nước.

Tôi đã thấy đảng hại nòi phản quốc
Đừng bắt tôi trung hiếu nữa đảng ơi
Hiếu với dân, trung…

View original post 45 more words