DÂN TỘC TỰ VONG.

Đọc thơ Phan Huy buồn lắm,

Dã-Thảo có lần đã nói,

Cái xác tanh hôi phải đem chôn,

Họa may dân Nam mới thoát khổ.

Ở đâu cũng thấy tượng hình,
Ở đâu cũng thấy toàn là nhuốc nhơ!

DTQT  05/10/2017

THƠ PHAN HUY MPH

Dân tộc tôi đang chìm vào huyệt mộ
Bởi chình chình ngay giữa đất Thăng Long
Một xác ướp quỉ nhập tràng gớm ghiếc
Nằm ngang nhiên nguyền rủa giống Tiên Rồng

Bởi trên khắp tỉnh thành nam chí bắc
Những tượng đài của quỉ đứng vênh vang
Mắt liên láo nụ cười dâm nham nhở
Hệt như con dê nọc đứng chào đàn

Bởi trong khắp cơ quan và trụ sở
Tượng bán thân Hồ quỉ chúa rình mò
Như nhắc nhở bầy quỉ con quỉ cháu
Phải trung thành cùng chủ nghĩa tam vô

Bởi trong khắp chùa chiền lăng miếu
Ác nhân thành bồ tát ngự bồ đoàn
Yêu râu xanh hóa phật rực hào quang
Hàng sư sãi toàn côn an đầu trọc

Bởi trong khắp mọi nhà trường lớp học
Hình lão già xảo quyệt đứng lim dim
Tư tưởng Mác Lê, sử đảng búa…

View original post 97 more words