THỰC ĐƠN TRONG NGÀY.

Thưa các Bạn,

     DT Cảm ơn Chị Bạn sáng nay đã gởi bài thơ “thảm nạn này” tại xứ sở Việt Nam của chúng ta hiện nay. Không biết tác giả là ai, chỉ thấy cuối bài có hai chữ St, DT đoán là Sưu Tầm, tuy nhiên nếu tác giả có đọc xin nhận ở đây lời cảm ơn của DT. Sau đây là bài thơ năm chữ của “Người Sưu Tầm”:

Thưc Đơn Trong Ngày

Thân mến,

DTQT 25/04/2018

Cá chết B