THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH

                   Kính thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo xin post bức “Thư của Trịnh Xuân Thanh” theo như lời ông đã kêu gọi. Nhưng DT không biết người Việt minh trong và ngoài nước đã tỉnh chưa? Bức thư mô tả những điều mà chúng ta chưa từng đựơc biết đến, trong số đó có Dã-Thảo.

     Những việc gian lận quá lớn như thế này làm giàu cho bọn cộng sản từ trên chóp bu lớn xuống đến thằng chóp bu nhỏ. Còn những thằng cộng sản nho nhỏ, tỉnh huyện làng xã, rồi đến công an phường khóm, cảnh sát giao thông, rồi công an chìm công an nổi, chúng tự động tham nhũng ngay trước mắt những thằng tham nhũng, nào có ai cấm cảng đâu. Dân đói rách nghèo khổ, có nói có than nào có ai nghe. Biểu tình chống đối thì bị mời vào tù ngồi, hay đựơc mời vào đồn công an thẩm vấn để rồi tự sát v.v… 

     Mời bạn click vào link dưới để đọc lá thư thú tội của Trịnh Xuân Thanh, hiện đang sống ở Pháp nhưng vẫn run sợ vì chưa biết sẽ bị thủ tiêu lúc nào!        

THƯ CỦA TRỊNH XUÂN THANH  < Please click

CVKhiến ta (3)