CỘNG SẢN ĐÀN ÁP DÂN LÀNH.

Thưa Các Bạn,

     Mời Bạn lắng nghe và theo dõi tình trạng tệ hại của VN qua những video Dã-Thảo post lên hôm nay. Có thể phải có thời gian dành để nghe, mong Bạn thông cảm. (Dã Thảo xin lỗi các Bạn vì video bị ai đó? xóa bỏ nên DT phải kéo xuống nên chỉ còn lại một video dân chúng ở Sài Gòn VN biểu tình).  

DTQT.

19/06/2018