CỘNG SẢN ĐÀN ÁP DÂN LÀNH.

Thưa Các Bạn,

     Mời Bạn lắng nghe và theo dõi tình trạng tệ hại của VN qua những video Dã-Thảo post lên hôm nay. Có thể phải có thời gian dành để nghe, mong Bạn thông cảm.

DTQT.

19/06/2018

Advertisements