ĐỂ CHO CHẮC.

Kính thưa Bạn Đọc,

Đây là bản chuyển ngữ của bài thơ “Just making sure” nguyên tác bằng Anh ngữ của Dã-Thảo đã  post lên trang web ngày 02/11/2015 trước đây. Nay DT post lên bản tiếng Việt, mời các bạn vào xem.

Thân mến,

DTQT.

Để cho chắc  < xin click ở đây.

Xin mời bạn click vào link này  Just making sure  để đọc bài thơ tiếng Anh

t46.png