XUỐNG ĐƯỜNG HÔ TO: HOA KỲ CỨU DÂN VN (Tiếng Nói Công Dân).

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo vừa nhận được file này của một người Bạn ở bên Mỹ gởi qua email, DT vừa xem vừa reblog lên cho tất cả các Bạn trong và ngoài nước cùng thấy dân VN chúng ta trong nước bây giờ phản ứng ra sao đối với xhcn. Mời các Bạn cùng xem và nhận xét tình hình VN bây giờ ra sao.

Thân mến,

DTQT 14/11/2019.

Tham trang Ha Noi 9