Prepare to be SPELLBOUND

Thưa Các Bạn,

     Dã-Thảo mời Bạn xem một màn ảo thuật…Xem xong DT đặt tên cho màn ảo thuật này là: “Ác Mộng” và xem đến ba lần vì quá hay! Cảm ơn Chị Bạn bên Mỹ mới email cho DT sáng nay. Bảo đảm không mất nhiều thì giờ của Các Bạn đâu! 

Thân mến,

DTQT, 20/05/2018.

Advertisements