QUỐC HỘI VIỆT NAM NGỠ NGÀNG.

Cùng Bạn Bọc,

     Dã-Thảo lang thang trên net, nghe được tin này từ Chương Trình Khai Dân Trí của Liza Phạm nên đưa ngay vào trang nhà để mời bạn cùng nghe, thật hay giả chúng ta đều phải đợi. Nghe chuyện Việt Nam sao cảm thấy như chuyện giả tưởng! Nhưng không, mời Bạn click vào mũi tên để nghe và suy ngẫm chuyện nước nhà của chúng ta trước tai họa Hán hóa. Cầu mong Anh, Chị, Em trong nước mạnh dạn đứng lên chống bọn giặc tàu giữ lấy giang sơn Việt Nam để khỏi rơi vào vòng nô lệ. Mong lắm, mong lắm…

Thân mến, 

DTQT. 24/10/2018.