NHỮNG NGÀY THƠ ẤU.

Kính thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đưa vào trang web hồi ký “Những Ngày Thơ Ấu”, đã có đăng trong Đặc San Hội Ngộ năm 2014 do Hội CHS.TQC.HA ấn hành, để kỷ niệm năm 2013 DT liên lạc  được với Hội Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An sau mười bốn năm rời trường và ba mươi tám năm mất nước (nay là bốn mươi năm). Vậy là năm mươi bốn năm bạn nhỉ! Chúng ta lưu lạc khắp nơi, nay mới biết ai còn ai mất. Thật vui, thật buồn thật tủi mừng…lẫn lộn… Mời bạn click vào “NNTA” đọc thêm lần nữa nếu bạn đã đọc rồi. Còn những bạn chưa đọc, DT trân trọng kính mời…Thảo posted  hình năm xưa để các bạn dễ nhìn ra.

Những Ngày Thơ Ấu  < Xin click ở đây

top of the class 008