THE RIVER’S TALE

Thưa Bạn Đọc,

     Bài thơ do Dã-Thảo viết bằng Anh ngữ năm 1998 và có bản chuyển ngữ của DT vào năm 2013. Mời Bạn đọc bản chuyển ngữ ra tiếng Việt: “Nàng Sông Tự Kể Chuyện Mình” có đính kèm.

Thân mến,

DTQT.

THE RIVER   < Please click here.

Thác 03

Advertisements