ĐANG CHỜ TIN MẬT.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     DT Bỏ cả buổi hôm nay để tìm tin Nguyễn Phú Trọng, nhưng chỉ thấy những video có đề tài về sự…đột tử của NPT, nhưng khi mở ra xem thì toàn nói những tin tức không dính nhập gì đến sự bỏ đi của NPT cả. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ Tịch  nước (100%) cũng không nghe nói đến, lạ quá! Nhưng Dã-Thảo tìm được một video thứ hai tiếp theo của Thầy Thông Lai, có nói đến lý do tại sao tin này được giữ bí mật như vậy nên DT copy để Các Bạn theo dõi cho buồn…cho vui…theo mệnh nước nổi trôi…của VN chúng ta. Mời Bạn click vào video bên dưới để xem.

Thân mến,

DTQT. 07/10/2018.

https://youtu.be/9Znw-kByY1Y

13151939_1711757812382399_6047816273477980163_n