CHINESE COMMUNISM: DEEP STATE EVIL INCARNATE (Edge of Wonder – YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

     Hôm nay trang nhà của Dã-Thảo có blog Edge of Wonder đến thăm và nhờ đó Dã-Thảo được xem một Video của Edge of Wonder trên YouTube nói về Cộng Sản Trung Quốc: Một nước yêu ma quỷ quái đội lốt người. Thật tình mà nói Dã-Thảo nghe rất nhiều về tính cách vô cùng độc ác của người cộng sản nhưng chưa bao giờ nghe đến những chuyện vô cùng độc ác như trên video này. Dã-Thảo xin phép Edge of Wonder được reblog lên trang nhà dathaoqutrn để các Bạn nghe rõ và biết thêm về cộng sản trung quốc, nhất là các anh em cộng sản Việt Nam mau thức tỉnh để cứu dân cứu nước. Mong lắm thay!!! Video dài chừng nửa tiếng hy vọng Bạn xem hết Video.

Thân mến,

DTQT. 12/05/2020 

Dear Friends, 

     Today, my home page dathaoqutrn has a blog “Edge of Wonder” visited and thanks to which Dã-Thảo is watching a Video of Edge of Wonder on YouTube talking about Communist China: A State Evil incarnate. In fact, Dã-Thảo has heard a lot about the incredibly wicked personality of the Communists but never heard of incredibly wicked things like this on the video. I would ask the Edge of Wonder to enable me to Reblog this video on the DATHAOQUTRN home page for all Friends to hear and know more about China Communist, to especially the communist Vietnamese brothers ”, wake up quickly, to save our citizens and  country. I hope!!!       It take about 1/2 hour to finish this video, hope you can reach to the end.

Yours

DTQT. 12/05/2020.

X6KV32L.jpg 1967-1968