TẬP CẬN BÌNH, KẺ HOANG TƯỞNG (Vatican TV)

Cùng Bạn Đọc,

     Đây là những video từ trên net, Dã-Thảo đưa vào trang nhà, mời Bạn mở ra xem để thấy rõ sự dã man của tàu cộng. Mỗi video không kéo dài sẽ không làm mất thì giờ của Bạn. Ngoài ra còn có những video khác tiếp theo, Bạn hãy chọn những đề tài mình thích để xem, rất hay!

Thân mến,

DTQT. 28/02/2020.