THE HEALER.

Kính thưa bạn đọc,

Bài thơ này Dã-Thảo sáng tác năm 1998, có đăng trong Carnival of Poets, An anthology of poetry, do Liverpool Migrant Resource Centre Ltd Sydney NSW Australia phát hành năm 1998. Sau đó DT chuyển sang tiếng Việt và có post trên trang website của hội Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An ở California USA. Một số thơ và truyện ngắn trên trang web của DT đều đã có đăng trên anthology của LMRC và CHSTQC. Tuy nhiên DT vẫn muốn có một trang cho riêng mình nên mới cố gắng được ba tháng nay. Vì vừa tự học trên “net” vừa” đánh lộn” với chính mình nên không tránh được lầm lẫn, mong các bạn vui lòng bỏ qua. Thank you.  Thân mến, DTQT.

t37Người Chữa Bịnh    < Xin click ở đây.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.