THE RIVER’S TALE

Thưa Bạn Đọc,

     Bài thơ do Dã-Thảo viết bằng Anh ngữ năm 1998 và có bản chuyển ngữ của DT vào năm 2013. Mời Bạn đọc bản chuyển ngữ ra tiếng Việt: “Nàng Sông Tự Kể Chuyện Mình” có đính kèm.

Thân mến,

DTQT.

THE RIVER   < Please click here.

Thác 03

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.