SORRY EMPEROR!

Kính thưa bạn đọc,

     Hình Dã-Thảo đang hái nho sau vườn đó. Làm vườn buổi sáng nên chưa trang điểm gì cả, mặt mày trông ngộ quá. Ấy vậy mà Ông bạn già lấy máy hình chụp lia lịa khiến Thảo muốn khóc quá chừng, nhưng đành chịu thua, toét miệng cười trừ, “chẳng dám nói năng chi!”! vì thấy nho đã chín nên vội vàng bắt thang lên hái ngay không suy nghĩ gì cả tuy nhiên hôm đó thật là vui, ngày tháng còn thấy bên góc phải của tấm hình hắn các bạn đã nhìn ra, chỉ còn mười hai hôm nữa là tấm hình này chụp đúng mười ba năm.

     Để kỷ niệm ngày “bực mình” muốn khóc mà vẫn cười Dã-Thảo có bài thơ “Sorry Emperor” có kèm theo bản chuyển ngữ tiếng Việt. Bài thơ này đã có post trên website của hội CHS/TQC/HA Nam Ca. 

Thân mến,

DTQT.

Sorry Emperor!   <Xin click.

Que & Wally'garden.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.